PERUSSUOMALAISET – SUOMALAISELLE SOPIVIN!

PERUSSUOMALAISET – SUOMALAISELLE SOPIVIN!Perussuomalaisten aateperusta


Perussuomalaisten toiminnan perustana ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, tasa-arvo, työn ja yrittämisen kunnioittaminen sekä henkinen kasvu. Sukupolvet ylittävänä tavoitteenamme on kestävä kehitys kaikilla hyvinvoinnin mittareilla tarkasteltuna: Maamme tulee jättää uusille sukupolville sosiaalisesti, taloudellisesti, sivistyksellisesti ja ekologisesti sekä moraaliselta tasoltaan paremmassa kunnossa kuin se on tänä päivänä.

Ajankohtaista Lisää ajankohtaisia

Tuoreimmat Blogit Lisää blogeja

Tuoreimmat kannanotot Lisää kannanottoja